sep
Herdenking WO1
Expositie ‘Van ontwapening naar ontwapenend’ te Maaseik!
Vanaf 1 september vindt er in het centrum van Maaseik de expositie ‘Van Ontwapening naar Ontwapenend’ plaats. De expositie bevindt zich hoofdzakelijk op de Markt en is te bezichtigen tot en met zondag 18 november.
De Eerste Wereldoorlog was een zeer zware periode in de Europese en zelfs de Maaslandse geschiedenis. Na het einde ervan verliep het dagelijkse leven echter niet onmiddellijk weer normaal. Zo trokken vlak na de Wapenstilstand van 1918 tussen donderdag 14 en zaterdag 23 november naar schatting 70.000 à 100.000 gewapende Duitse soldaten over de toenmalige Maasbrug via het neutrale Nederland terug naar hun vaderland. Ook na het vertrek van de Duitse soldaten zou het leven nog lang niet zijn gewone gang gaan, zoals de tentoonstelling aantoont. Deze expositie geeft enkel het Maaseiker verhaal weer, maar eigenlijk werd dit voortgezet bij de projectpartners in het huidige Echt-Susteren (NL) en Selfkant (D). Beide zijn net zo Maaslands, maar door hun ligging in andere staten hebben zij dezelfde geschiedenis heel anders, maar even tragisch beleefd.
De titel van het project “Van ontwapening naar ontwapenend” geeft de geest van dit project kernachtig weer: vrede is er enkel als alle generaties over de tijden heen eraan meewerken!

Wat het Maaseiker gedeelte van dit project betreft, is er bijzondere dank voor de Werkgroep Documentatie Maaseik en archivaris-vrijwilliger Bert Mersch die  op het vlak van foto- en archiefmateriaal heel wat inspanningen hebben geleverd. Dank gaat ook uit naar de krachtige ondersteuning, die de technische diensten van de stad Maaseik hebben geleverd! Hartelijke dank ook aan de buurgemeentes Echt-Susteren en Selfkant!

Related Posts