Exposities Maaseik

De Eerste Wereldoorlog was een zeer zware periode in de Europese en zelfs de Maaslandse geschiedenis. Na het einde ervan verliep het dagelijkse leven echter niet onmiddellijk weer normaal. Zo trokken vlak na de Wapenstilstand 1918 van donderdag 14 t.e.m. zaterdag 23 november 1918 naar schatting 70.000 à 100.000 gewapende Duitse soldaten over de toenmalige Maasbrug via het neutrale Nederland terug naar hun vaderland. Ook na het vertrek van de Duitse soldaten zou het leven nog lang niet zijn gewone gang gaan, zoals de tentoonstelling aantoont. Deze expositie geeft enkel het Maaseiker verhaal weer, maar eigenlijk werd dit voortgezet bij onze projectpartners in het huidige Echt-Susteren (NL) en Selfkant (D). Beide zijn net zo Maaslands zijn als onze stad, maar door hun ligging in andere staten hebben zij dezelfde geschiedenis heel anders, maar even tragisch beleefd.

De titel van het project “Van ontwapening naar ontwapenend” geeft de geest van dit project kernachtig weer: vrede is er enkel als alle generaties over de tijden heen eraan meewerken! De expositie is te zien tot en met 18 november 2018. Locatie: Markt, Maaseik (B).