Tickets

Het evenement, met uitzondering van het concert, is gratis toegankelijk. De kaartverkoop voor het herdenkingsconcert op zondag 18 november 19.00 uur start 29 mei.

De tickets zijn verkrijgbaar via de balie van Cultuurcentrum Achterolmen in Maaseik of via www.achterolmen.be.

Locaties

Zaterdagmiddag leveren de reenactors een slag op een speciaal hiervoor ingericht terrein aan de Klauwenhofweg, geheel voorzien van loopgraven en gevechtsstellingen. Tijdens de slag kan de inzet van een Britse Mark IV tank-replica worden bewonderd.

Voorafgaand aan de aftocht van de Duitse troepen vinden zondagmiddag op de Markt in het historisch centrum van  Maaseik schermutselingen plaats tussen Duitse en geallieerde soldaten. Vervolgens zal er een stoet met o.a. muziekverenigingen, schoolkinderen uit de drie gemeentes samen met de reenactors trekken vanaf de Bosstraat door het centrum van Maaseik, richting de grensovergang.

Het officiële gedeelte van het programma vindt plaats nabij de grensovergang van België (Maaseik) naar Nederland (Echt-Susteren), zijnde de Pater Sangersbrug. Het op deze brug aanwezige kunstwerk symboliseert de historische verbondenheid tussen de beide Limburgen. Over deze brug zijn de Duitse troepen, na te zijn ontwapend, huiswaarts gekeerd naar hun vaderland. Deze terugtocht verliep over Nederlands grondgebied door de kerkdorpen Roosteren, Dieteren en Susteren (huidige gemeente Echt-Susteren). De aftocht wordt hier rond 16.30 uur nogmaals symbolisch uitgebeeld.

Als afsluiting vindt er op zondagavond in Cultuurcentrum Achterolmen een bevrijdingsconcert plaats met deelname van muziekgezelschappen uit de drie steden. Dit concert staat uiteraard geheel in het teken van de herdenking van het einde van WO1. Tickets voor dit concert zijn vanaf eind april verkrijgbaar. Houd onze site in de gaten voor de verkooppunten.